امپراتوری اتریش و خودمختاری مجارستان

امپراتوری اتریش و خودمختاری مجارستان
امپراتوری اتریش و خودمختاری مجارستان

امپراتوری اتریش و خودمختاری مجارستان

امپراتوری اتریش – مجارستان

پس‌ از این‌ پیروزی‌، سلیمان‌ قانونى‌، سلطان‌ عثمانى‌ یانوش‌ زاپولیا ژان‌ زاپولیا را به‌ عنوان‌ شاه‌ مجارستان‌ برگزید، ولى‌ گروههای‌ رقیب‌ فردیناند دوک‌ اتریش‌ را که‌ برادر شارل‌ پنجم‌ شارل‌ کَن‌ امپراتور آلمان‌ و از خاندان‌ هابسبورگ‌ بود، برگزیدند. درنتیجه‌، مجارستان‌ دارای‌ دو پادشاه‌ شد. فردیناند پس‌ از بازگشت‌ نیروهای‌ عثمانى‌، به‌ بدین‌ حمله‌ور شد و یانوش‌ زاپولیا را مجبور به‌ فرار کرد.

دوک‌ اتریش‌ از سلطان‌ سلیمان‌ خواست‌ که‌ او را به‌ رسمیت‌ بشناسد، ولى‌ سلطان‌ تقاضایش‌ را نپذیرفت‌ و از او خواست‌ که‌ بدین‌ را به‌ یانوش‌ زاپولیا وا گذارد، ولى‌ فردیناند نپذیرفت‌. این‌ وضع‌ تا ۳۵ق‌/۵۲۹م‌ ادامه‌ یافت‌، تا اینکه‌ سلطان‌ سلیمان‌ قانونى‌ با نیرویى‌ مرکب‌ از ۵۰ هزار نفر عازم‌ پیکار شد و بدین‌ را به‌ تصرف‌ در آورد اوزون‌ چارشیلى در ۳۶ق‌ نیز، بدین‌ بار دیگر از سوی‌ نیروهای‌ عثمانى‌ تسخیر شد.

در اواخر سال‌ ۳۹ق‌/۵۳۲م‌ نیروهای‌ عثمانى‌ دژهای پوزاگا، زایسْنه‌، نِمْچه‌ نمسه‌ و پودْگراد را فتح‌ کردند .

این‌ پیکار ماهها‌ ادامه‌ یافت‌ . در ۴۸ ق‌/۵۴۱م‌ نیروهای‌ مجار با اغتنام‌ فرصت‌ دژ بودین‌ بدین‌ را به‌ تصرف‌ خود درآوردند، ولى‌ این‌ وضع‌ دیری‌ نپایید؛ سرانجام‌ در همان‌ سال‌ سپاهیان‌ عثمانى‌ بار دیگر دژ مذکور را مسخر کردند .

در ۵۰ ق‌/۵۴۳م‌ سلطان‌ سلیمان‌ قانونى‌ حمله سازمان‌ یافته دیگری‌ را به‌ مجارستان‌ آغاز کرد

سبب‌ لشکرکشى‌ آن‌ بود که‌ فردیناند با نیروی هزار نفری‌ خود محافظان‌ قلعه بودا بدین‌ را که‌ بیش‌ از هزار نفر نبودند، به‌ محاصره‌ گرفته‌ بود. در پیکاری‌ که‌ میان‌ لشکریان‌ عثمانى‌ و سپاه‌ فردیناند روی‌ داد، مجارها شکست‌ خوردند و اِستِرگون‌ استرگوم‌ تختگاه‌ کهن‌ مجارستان‌ که‌ قبور شاهان‌ مجار در آنجا بود، به‌ چنگ‌ نیروهای‌ عثمانى‌ درآمد و ضمیمه بیگلربیگى‌ بدین‌ شد.

امپراتوری‌ عثمانى‌ بارها با امپراتوری‌ خاندان‌ هابسبورگ‌ درگیر جنگ‌ شد. هابسبورگها ائتلافى‌ جنگى‌ پدید آوردند و چند بار در اواخر همان‌ سده‌ و اوایل‌ سده بعد بودا را محاصره‌ کردند، ولى‌ مدافعان‌ توانستند حملات‌ مهاجمان‌ را دفع‌ کنند. بزرگ‌ترین‌ درگیریها در۹۵ ق‌/۶۸۴م‌ روی‌ داد که‌ طى‌ آن‌ نیروهای‌ امپراتوری‌ اتریش‌ و مجارستان‌ با ترکان‌ عثمانى‌ به‌ پیکاری‌ سخت‌ دست‌ زدند؛ این‌ درگیری‌ تا ۰۹۷ق‌/۶۸۶م‌ ادامه‌ یافت‌ و به‌ پیروزی‌ نیروهای‌ اتریش‌ و مجار – که‌ لشکریان‌ اتحاد مقدس‌ نامیده‌ مى‌شدند – منجر گردید.

بدین‌ ترتیب‌، بودا که‌ ترکان‌ آن‌ را «شهر غازیان‌» و «حصار اسلام‌» مى‌نامیدند، و نیز دیگر شهرهای‌ مجارستان‌ از تصرف‌ امپراتوری‌ عثمانى‌ بیرون‌ آمد.

 

 

امپراتوری اتریش و خودمختاری مجارستان

امپراتوری اتریش و خودمختاری مجارستان

خودمختاری مجارستان

در۲۸۴ ق‌/۸۶۷م‌ بر پایه توافقى‌ میان‌ خاندان‌ هابسبورگ‌ و سران‌ کشور مجارستان‌، امپراتوری‌ اتریش‌ – مجارستان‌ تأسیس‌ گردید و مجارستان‌ کشوری‌ خودمختار، و بوداپست‌ به‌ عنوان‌ مرکز آن‌ شناخته‌ شد. در سالهای‌ ۹۱۲ و ۹۱۷م‌ اعتصابهایى‌ در بوداپست‌ روی‌ داد. پس‌ از شکست‌ امپراتوری‌ اتریش‌ در جنگ‌ جهانى‌ اول‌، مجارستان‌ استقلال‌ یافت‌ و بوداپست‌ همچنان‌ به‌ صورت‌ تختگاه‌ دولت‌ جدید این‌ کشور باقى‌ ماند. در زمان‌ جنگ‌ جهانى‌ دوم‌، طى‌ درگیری‌ میان‌ نیروهای‌ شوروی‌ و آلمان‌، بوداپست‌، به‌ ویژه‌ ناحیه پست‌ دچار ویرانى‌ بسیار شد .

موافقت‌نامه‌های‌ سری‌ یالتا و پُتسدام‌، و تقسیم‌ اروپا به‌ دو منطقه نفوذ سبب‌ شد که‌ مجارستان‌ در منطقه نفوذ دولت‌ اتحاد شوروی‌ قرار گیرد. در آبان‌ ۳۳۵ ش‌/۳ اکتبر ۹۵۶م‌ مردم‌ مجارستان‌ برای‌ کسب‌ استقلال‌ سر به‌ شورش‌ برداشتند. بوداپست‌ در این‌ خیزش‌ عام‌ نقش‌ عمده‌ای‌ برعهده‌ داشت‌. این‌ قیام‌ که‌ ۳ روز ادامه‌ یافت‌ با هجوم‌ ارتش‌ شوروی‌ به‌ مجارستان‌ سرکوب‌ گردید. در اثنای‌ پیکار، خسارات‌ فراوانى‌ به‌شهر بوداپست‌ واردآمد و ایمره‌ناگى‌ رئیس‌دولت‌ مجارستان‌، نخست‌ به‌ یوگسلاوی‌، و سپس‌ به‌ رومانى‌ پناه‌ برد .

پس‌ از فروپاشى‌ اتحاد شوروی‌، شهر بوداپست‌ همچنان‌ به‌ عنوان‌ مرکز دولت‌ جمهوری‌ مجارستان‌ باقى‌ ماند.

ارتباط آبى‌ بوداپست‌ با دریای‌ سیاه‌ از طریق‌ رود دانوب‌ موجب‌ پیشرفتهای‌ اقتصادی‌ و بازرگانى‌ این‌ شهر گردید.

منابع:

تاریخ جنگ سرد، آندره فونتن، عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ نشر نو، تهران ۱۳۴۶٫

گاهشماری اروپای شرقی جلد اول قاسم صنعوی، تهران، وزارت خارجه، ۱۳۷۱٫

تاریخ فلسفه سیاسی، بهاءالدین پازدرگاد، تهران، زوار، تهران، ۱۳۳۹٫

کتاب سال کیهان، تهران، ۱۳۴۹٫

امپراتوری اتریش و خودمختاری مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *